Velg en side

Logg inn

Vi benytter ulike webløsninger for å levere flere av våre tjenester. Vi har derfor inngått et samarbeid med leverandører som på en effektiv måte bidrar til å være en informasjonsplattform hvor kommunikasjon og annen relevant informasjon er lett tilgjengelig. 

Relevant eiendomsinformasjon (FDV) som eksempelvis brannkonsept-/strategier , branndokumentasjon, risikovurderinger, tegninger med mer vil være tilgjengelig i våre løsninger.

Våre leveranser omfatter byggeprosjekter med boliger og næringseiendom, drift og forvaltningsfasen eller i forbindelse med kjøp og salg. 

Brannkonsept

Brannkonsept/-strategier med statusrapporter og handlingsplaner.

SAMHANDLING, DOKUMENTASJON OG TRANSAKSJONER

Portal for dokumentforespørsel samt registrering av feil og mangler ved eiendomstransaksjoner.