Logg inn

Vi benytter ulike webløsninger for å levere flere av våre tjenester. Vi har derfor inngått et samarbeid med leverandører som på en effektiv måte bidrar til å være en informasjonsplattform hvor kommunikasjon og annen relevant informasjon er lett tilgjengelig. 

Relevant eiendomsinformasjon (FDV) som eksempelvis brannkonsept-/strategier , branndokumentasjon, risikovurderinger, tegninger med mer vil være tilgjengelig i våre løsninger.

Våre leveranser omfatter byggeprosjekter med boliger og næringseiendom, drift og forvaltningsfasen eller i forbindelse med kjøp og salg. 

Brannkonsept

Dokumentasjonsportal for brann og sikkerhet.

FDV

Portal for forvalting, drift og videreutvikling av din bygning.

DUE DILIGENCE

Portal for dokumentforespørsel samt registrering av feil og mangler ved eiendomstransaksjoner. 

Powered by inAttika