SI HEI TIL
TEAM EVALUE

Administrasjon:

Erik Røbech

Daglig Leder

Mobil: 90 99 60 60
E-post: erik@evalue.no

Odd Arne Lauritzen

Økonomisjef

Mobil: 40 85 39 78
E-post: oddarne@evalue.no

Anita Sterri

Regnskapsmedarbeider

Mobil: 47 27 35 95
E-post: anita@evalue.no

 

Rådgivere og konsulenter:

Thomas O. Hansen

Prosjektsjef eiendom

Mobil: 90 17 92 62
E-post: thomas@evalue.no

Rune Hoseth

Prosjektleder bygg

Mobil: 98 22 43 80
E-post: rune@evalue.no

 

Glen M. Bourke

Prosjektleder KU HMS

Mobil: 46 76 04 42
E-post: glen@evalue.no

 

Jonathan Huser Bjerkeseth

Prosjektsjef rådgivning

Pia M. Kind

Prosjektansvarlig FDV

I permisjon

Kontakt oss

Vi ser frem til å høre fra deg! Hos oss kan du sende mail, ringe eller
komme innom på en kaffe når som helst.