Teknologi

Vi har som ambisjon om å være med på å skape fremtidsrettede løsninger for kjøp og salg av eiendom, drift og forvaltning samt rapporteringsverkøy for rådgiverbransjen.

Målet er å øke effektiviteten gjennom bedre bruk av ressurser, samtidig som kvaliteten og nøyaktigheten av beslutninger forbedres ytterligere.

Driftspersonell vil blant annet få endrede oppgaver hvor leietakere vil oppleve bedre tilgang til nødvendige ressurser.

Ved å sette sammen teknologiske løsninger, koblet sammen med sensorikk og digitale representasjoner vil man oppnå økt effektivitet, høyere kvalitet og bedre nøyaktighet.

Vi samarbeider med flere teknologiselskaper i dag, hvor blant annet PROPTECHGROUP som allerede selger nettbaserte helhetlige løsninger innen blant annet due diligence ved kjøp og salg av næringseiendom, oppfølging av byggeprosjekter med blant annet løsninger for tilvalg samt styringssystem for drift og forvaltning er en foretrukket leverandør.

Digital tvilling

En digital tvilling er en virtuell modell av en prosess, produkt, en tjeneste eller aktivitet som hjelper kunden med å få full oversikt over den løpende tilstanden på eiendommen i sanntid. Koblet sammen med oppdatert FDV-dokumentasjon samt sensorikk sikrer dette byggeiernes verdier!