Velg en side

Drift og forvaltning - Drift og forvaltning

God drift og forvaltning handler om å ha full oversikt over alle detaljene i den daglige oppfølgingen og ta riktige beslutninger. Dette handler om verdisikring. Samtidig er det viktig å løpende vurdere tiltak som kan øke verdien av næringseiendommen over tid. Dersom leietakere blir godt ivaretatt, får man fornøyde kunder.

Vi kan bidra med å dokumentere verdisikring og verdiskapningen som løpende foregår på eiendommen. Dette gjør vi gjennom å bistå med forslag til driftsoptimalisering ved blant annet bruk av fornuftig teknologi i kombinasjon med oppfølging av tilstedeværende og synlig driftspersonell.