Velg en side

Ferdigstillelse - Ferdigstillelse

Ved ferdigstillelse av byggeprosjekter er det svært krevende å ha kontroll over alle fag, leveranser samt om forutsetningene for bygget er ivaretatt. Definisjonen av systematisk ferdigstillelse er at man har en sikkerhet for at prosjektet oppfyller alle funksjonskrav innenfor gitte tids-, kostnads- og kvalitetskrav, planlagt og verifisert gjennom en strukturert prosess som er ledelsesstyrt fra planlegging til overtakelse.

Vår bistand i denne fasen kan omfatte blant annet at følgende blir ivaretatt;

– Forventningsavklaring. Det må være samsvar mellom de funksjoner byggeier forventer å få overlevert og de funksjoner som byggeprosjektet faktisk leverer.
– Transparente feil- og mangellister. Disse må være satt med frister som overholdes av prosjektet.
– Komplett og god FDV-dokumentasjon. Viktig at FDV er klar før oppstart av tester. I FDV-leveransene inngår også eventuell BIM modell.
– Opplæring. Opplæring må være planlagt slik at dette gjennomføres som en del av verifisering av underlag for tester, ferdig fdv og gjennomføring av tester både på system funksjon og integrerte funksjoner.