Velg en side

Planlegging - Planlegging

Når konseptvalget er gjort må man ved å videreutvikle konseptet og avklare omfang sikre det virksomheten får et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere prosjektets berettigelse forut for planleggingsfasen. Leveransen i denne fasen vil være et grunnlag for investeringsbeslutning. Når investeringsbeslutningen er tatt og man starter den videre planleggingen, vil vår bistand omfatte blant annet vurderinger knyttet til kost/nytte, samt mulige valg av alternative branntekniske løsninger.