Velg en side

Mulighetsstudie - Mulighetsstudie

Mulighetsstudiet er en strukturert prosess hvor man først åpner opp for å identifisere alle muligheter som kan dekke det identifiserte behov, før man snevrer inn til et håndterbart antall løsningsmuligheter. Vi vil i denne fasen kunne bistå med overordnede råd knyttet til branntekniske premisser.