Velg en side

Prosjektering - Prosjektering

Prosjekteringsfasen er knyttet opp mot at det foreligger en Søknad om rammetillatelse eller at rammetillatelsen allerede foreligger. I denne fasen skal det foreligge ett brannkonsept etter gjeldende regelverk. Brannkonseptet vil inneholde elementer som er fanget opp i planleggingsfasen. Vår bistand vil våre å bistå prosjekteringsteamet på en slik måte at man sikrer at prosjekteringen er i samsvar med de grunnleggende forutsetningene for søknad og planlagt prosjekt. I denne fasen er også premissene for fdv dokumentasjon lagt. Vårt oppdrag vil naturlig kunne bestå av kvalitetssikring av løpende utarbeidelse av relevant grunnlag, innsamling, korrigering og tilrettelegging. Enten det gjelder næringsbygg eller boligprosjekter har vi relevant erfaring og kompetanse i forbindelse med fdv dokumentasjon.