Velg en side

Tjenester

Kontroll og rådgivning

Vi vet at ingen eiendommer er like, derfor tilbyr vi skreddersydde løsninger for våre kunder. Enten det er nybygg som skal kontrolleres eller eldre bygg med behov for oppfølging – Vi tar jobben!

Vi kontrollerer og analyserer eiendom for å skaffe våre kunder en totaloversikt over bygningsmessige forhold, tekniske installasjoner eller kvalitetssikring av lovpålagt dokumentasjon som skal ligge til grunn.  Vi kontrollerer og analyserer eiendom for å skaffe våre kunder en totaloversikt over bygningsmessige forhold, tekniske installasjoner eller kvalitetssikring av lovpålagt dokumentasjon som skal ligge til grunn.  

Innen kontroll og rådgivning leverer vi blant annet:

 • Byggherrens bestillerkompetanse.
 • Kontroll av utførelse.
 • Overordnet brannrådgivning.
 • Koordinering og tilrettelegging for utarbeidelse av brannkonsept/strategier.
 • Statusrapporter med forslag til handlingsplaner med kostnadsestimater og prioritet.
 • Eiendomsrevisjoner.
 • Risikovurderinger.
 • Teknisk due diligence ved kjøp og salg av næringseiendom
 • Ferdigbefaringer og bistand ved overtakelser.

Med vår behovsbaserte tilnærming vil vi synliggjøre mangler og iverksette tiltak for å ivareta kundens verdier.

Dokumentasjon

Vi hjelper deg med innhenting, korrigering og tilrettelegging av fdv dokumentasjon, både i prosjektfasen, drift- og forvaltningsfasen samt i forbindelse med kjøp og salg av eiendom. Vårt team kan også bistå med utarbeidelse av tekniske tegninger og manglende dokumenter for våre kunder.

Vi oppdaterer og strukturerer både lovpålagt dokumentasjon i henhold til gjeldene forskrifter og krav i tillegg til oppfølging av all annen relevant og nødvendig dokumentasjon.

Vi sørger for at din dokumentasjon er lett tilgjengelig når du trenger den, gjerne levert gjennom våre webverktøy.

Eksempler på dokumentasjon kan være:

 • Eiendomsdokumentasjon.
 • Branndokumentasjon.
 • Branntegninger, rømningsplaner, evakueringsplaner.
 • Plan- og arealtegninger.
 • DWG-grunnlag.

Ønsker du å bli kontaktet?

Legg igjen kontaktinfo så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale!