Tjenester

Kontroll og rådgivning

Vi vet at ingen eiendommer er like, derfor tilbyr vi skreddersydde løsninger for våre kunder. Enten det er nybygg som skal kontrolleres eller eldre bygg med behov for oppfølging – Vi tar jobben!

Vi kontrollerer og analyserer eiendom for å skaffe våre kunder en totaloversikt over bygningsmessige forhold, tekniske installasjoner eller kvalitetssikring av lovpålagt dokumentasjon som skal ligge til grunn.  Vi kontrollerer og analyserer eiendom for å skaffe våre kunder en totaloversikt over bygningsmessige forhold, tekniske installasjoner eller kvalitetssikring av lovpålagt dokumentasjon som skal ligge til grunn.  

Innen kontroll og rådgivning leverer vi blant annet:

 • Byggherrens bestillerkompetanse.
 • Kontroll av utførelse.
 • Overordnet brannrådgivning.
 • Koordinering og tilrettelegging for utarbeidelse av brannkonsept/strategier.
 • Statusrapporter med forslag til handlingsplaner med kostnadsestimater og prioritet.
 • Eiendomsrevisjoner.
 • Risikovurderinger.
 • Teknisk due diligence ved kjøp og salg av næringseiendom
 • Ferdigbefaringer og bistand ved overtakelser.

Med vår behovsbaserte tilnærming vil vi synliggjøre mangler og iverksette tiltak for å ivareta kundens verdier.

Dokumentasjon

Vi hjelper deg med innhenting, korrigering og tilrettelegging av fdv dokumentasjon, både i prosjektfasen, drift- og forvaltningsfasen samt i forbindelse med kjøp og salg av eiendom. Vårt team kan også bistå med utarbeidelse av tekniske tegninger og manglende dokumenter for våre kunder.

Vi oppdaterer og strukturerer både lovpålagt dokumentasjon i henhold til gjeldene forskrifter og krav i tillegg til oppfølging av all annen relevant og nødvendig dokumentasjon.

Vi sørger for at din dokumentasjon er lett tilgjengelig når du trenger den, gjerne levert gjennom våre webverktøy.

Eksempler på dokumentasjon kan være:

 • Eiendomsdokumentasjon.
 • Branndokumentasjon.
 • Branntegninger, rømningsplaner, evakueringsplaner.
 • Plan- og arealtegninger.
 • DWG-grunnlag.

Prosjekter

Vi har lang erfaring innen ulike typer byggeprosjekter og bistår gjerne i prosjekterings- og/eller utføringsfasen for å sikre en effektiv fremdrift i ditt byggeprosjekt.

Selv om vi er store nok til å håndtere større oppdrag, trives vi allikevel aller best med kompliserte prosjekter som nødvendigvis ikke er så store. Vi innehar solid kompetanse knytte til gjennomføring av oppdrag som etablering av bananmodneri, installering av inergen i kontor og lagermiljøer, bygging av dekkhotell for å nevne noe.

Vi hjelper deg med nybygg, tilbygg, rehabilitering, oppussing og leietakertilpasninger. 

For å sikre et godt resultat, kan vi jobbe med prosjektet både i idefasen, prosjekteringsfasen, utførelsesfasen som sluttfasen.

Vår sluttleveranse er alltid å få på plass prosjektets fdv dokumentasjon, gjerne tilgjengeliggjort i vårt webaserte fdv system.

Idéfasen

I starten gjennomføres det en behovsanalyse basert på aktuelle ønsker og tanker om byggverket. Ut ifra dette grunnlaget igangsettes et forprosjekt hvor kundens forventninger avstemmes med prosjektets forutsetninger.

Fra Idé stadiet og igjennom hele prosjektet vil våre prosjektledere bistå med råd og veiledning for å kvalitetssikre byggverket, og holde en aktiv dialog med deg som kunde.

Prosjekteringsfasen

I prosjekteringsfasen vil premissene for byggeprosjektet bli detaljprosjektert. Våre prosjektledere tar utgangspunkt i prosjektets særegenhet når vi leter etter rett entreprenør og underleverandører for prosjektet. I denne fasen er koordinering av rådgivende instanser, utarbeidelse av avtaler, tilbudsevaluering og søknadsprosess noen av mange fokusområder hos vår prosjektleder.

Målet med prosjekteringsfasen er å planlegge for suksess, og sammen med kunden utforme smarte løsninger.

Utføringsfasen

I den utførende fasen av byggeprosjekter er det vårt ansvar at dialogen mellom kunde, entreprenør, underleverandører og eventuelle leietakere går smidig. Våre prosjektledere har oppfølging av fremdrift på byggeplass, prosjektrapportering med prosjektregnskap og kostnadskontroll, samt tett leietakeroppfølging for å minske eventuelle ulemper for daglig drift. Som prosjektleder i Evalue legger vi vår stolthet i våre kontrollrutiner som bidrar til effektivitet og samkjøring av de involverte partene i prosjektet.

Sluttføringsfasen

Prosjektene avsluttes med en sluttrapport som oppsummerer hele prosjektet. Dette inkluderer ferdigbefaring og sluttkontroll på bygget, samt overlevering av helhetlig lovpålagt FDV-dokumentasjon. Med Evalue på laget skal du være sikker på at prosjektet ditt blir ferdigstilt som forventet.

Ønsker du å bli kontaktet?

Legg igjen kontaktinfo så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale!